لوله کشی پکیج

می 25, 2019
لوله کشی پکیج روکار

لوله کشی پکیج روکار

لوله کشی پکیج روکار لوله کشی پکیج دیواری که به دو نوع لوله کشی آب و لوله کشی روکار گاز قسم بندی می شود، باید اصولی […]
می 25, 2019
لوله کشی پکیج ساختمان

لوله کشی پکیج ساختمان

لوله کشی پکیج ساختمان 1 -نقشه ساختمان را بررسی کنید، با چک کردن نقشه لوله کشی پکیج ساختمان که توسط مهندس مربوطه کشیده شده محل نصب […]
می 25, 2019
لوله کشی پکیج

لوله کشی پکیج

لوله کشی پکیج جهت لوله کشی پکیج باید آنرا از دو زاویه بررسی کرد. لوله کشی پکیج آب و لوله کشی گاز هر کدام از این […]